Sotelo E

Family name Sotelo
Given name Eddy
Initials E
ORCID

ORCID 0000-0001-5571-2812

Affiliations Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica y Materiais Moleculares (CIQUS) and Facultade de Farmacia. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de compostela, 15782, Spain

1 publications


Publications 9.5.0