BMC Pulm Med

ISSN 1471-2466
ISSN-L 1471-2466
IUID 2510ef11c9f34d9ba2cead9f2f680239
Modified 2020-11-27T13:12:54.205Z
Created 2018-12-05T10:08:59.240Z

Year 2016

Matsson H, Söderhäll C, Einarsdottir E, ..., Lundbäck B, Klar J
BMC Pulm Med 16 (1) 146 [2016-11-11; online 2016-11-11]

Year 2011

Pietras CO, Vendelin J, Anedda F, ..., Söderhäll C, Kere J
BMC Pulm Med 11 (-) 39 [2011-06-27; online 2011-06-27]

Publications 9.5.0